image

Resultatuppföljning

För andra året i rad har vi valt "Mångkulturalitet i förskola" som utvecklingsmål. Vi kände att det inte riktigt satt sig i vårt dagliga arbete med barnen efter ett läsår med det valda målet. Nu känner vi att efter två läsår med fokus på detta utvecklingsmål har vi uppnått vårt mål att arbetet med mångkulturalitet nu präglar vår verksamhet varje dag, hela dagen.

Resultatuppföljning 2018/2019

pix pix pix