image

Personal

Vår förskolechef heter Marita Pönni. Hon är utbildad förskollärare och Montessorilärare. Hon har även ekonomi-, natur- samt IKT-utbildningar (bl.a. PIM 1-5 och ECDL).

Vår arbetslagsledare heter Anna Lundin. Hon är utbildad förskollärare och har en arbetsledande funktion. Hon har utbildningar inom natur och IKT (bl.a. PIM 1-5 samt olika naturskolor).

Vi har vid full beläggning ca 50 barn inskrivna hos oss. Barnen är indelade i tre grupper som vi valt att kalla Solstrålen, Regndroppen och Snöflingan.

Snöflingan

       Areen Abdulla            Johan Anderberg       Irene Jansson Nord            Emma Alfsson
         barnskötare                 förskollärare                  barnskötare                    barnskötare

Regndroppen

Olivia Höglund Conlon      Jennie Höglund              Amanda Ernklev
        barnskötare                  förskollärare           tjänstledig barnskötare

Solstrålen

 Josefine Wilhelmsson       Shaymaa Sadi                  Roja Doski
        barnskötare                 barnskötare                     barnskötare

Övrig personal

      Ann Schenkel                  Amina Abdi
        lokalvårdare               ekonomibiträde

pix pix pix