image

Personal

Vår rektor heter Anna Lundin. Hon är utbildad förskollärare och har även utbildningar inom natur och IKT (bl.a. PIM 1-5 samt olika naturskolor).

Vår biträdande rektor heter Marita Pönni. Hon är utbildad förskollärare och Montessorilärare. Hon har även ekonomi-, natur- samt IKT-utbildningar (bl.a. PIM 1-5 och ECDL).

Vi har vid full beläggning ca 45 barn inskrivna hos oss. Barnen är indelade i tre grupper som vi valt att kalla Solstrålen, Regndroppen och Snöflingan.

Snöflingan

        Anna Lundin               Dileen Rasheed             Roza Majeed              Shaima Al-Salihi          Jeanette Ernklev
             rektor

 Josefine Wilhelmsson          Nergiz Kamil
          tjänstledig                      tjänstledig

Regndroppen och Solstrålen

         Roja Doski                Areen Abdullah            Ulrika Pettersson            Anna Hansson

Övrig personal

         Amina Abdi                 Anna Hansson            Dhanya Hällsten
ekonomibiträde/lokalvårdare lokalvårdare                   tjänstledig

pix pix pix