image

Personal

Vår rektor heter Anna Lundin. Hon är utbildad förskollärare och har även utbildningar inom natur och IKT (bl.a. PIM 1-5 samt olika naturskolor).

Vår biträdande rektor heter Marita Pönni. Hon är utbildad förskollärare och Montessorilärare. Hon har även ekonomi-, natur- samt IKT-utbildningar (bl.a. PIM 1-5 och ECDL).

Vi har vid full beläggning ca 50 barn inskrivna hos oss. Barnen är indelade i tre grupper som vi valt att kalla Solstrålen, Regndroppen och Snöflingan.

Snöflingan

        Anna Lundin          Josefine Wilhelmsson         Emma Alfsson               Shaymaa Sadi
        förskollärare                   barnskötare                  barnskötare                   barnskötare

Regndroppen

       Jennie Höglund           Amanda Ernklev      Olivia Höglund Conlon
          förskollärare                 barnledare            tjänstledig barnledare

Solstrålen

     Dileen Rasheed                 Roja Doski
        barnskötare                    barnskötare

Övrig personal

    Dhanya Georgsson             Amina Abdi
       ekonomibiträde                lokalvårdare

pix pix pix