image

Personal

Vår rektor heter Anna Lundin. Hon är utbildad förskollärare och har även utbildningar inom natur och IKT (bl.a. PIM 1-5 samt olika naturskolor).

Vår biträdande rektor heter Marita Pönni. Hon är utbildad förskollärare och Montessorilärare. Hon har även ekonomi-, natur- samt IKT-utbildningar (bl.a. PIM 1-5 och ECDL).

Vi har vid full beläggning ca 50 barn inskrivna hos oss. Barnen är indelade i tre grupper som vi valt att kalla Solstrålen, Regndroppen och Snöflingan.

Snöflingan

        Anna Lundin          Josefine Wilhelmsson           Aya Al Attar               Dileen Rasheed            Shaima Al-Salihi
             rektor

     Amanda Ernklev             Emma Alfsson
          tjänstledig                     tjänstledig

Regndroppen och Solstrålen

         Roja Doski               Jeanette Ernklev             Areen Abdullah          Ulrika Pettersson       Olivia Höglund Conlon
                                                                                                                                                              tjänstledig

Övrig personal

         Amina Abdi                Dhanya Hällsten
ekonomibiträde/lokalvårdare   tjänstledig

pix pix pix