image

Personal

Vår rektor heter Anna Lundin. Hon är utbildad förskollärare och har även utbildningar inom natur och IKT (bl.a. PIM 1-5 samt olika naturskolor).

Vår biträdande rektor heter Marita Pönni. Hon är utbildad förskollärare och Montessorilärare. Hon har även ekonomi-, natur- samt IKT-utbildningar (bl.a. PIM 1-5 och ECDL).

Vi har vid full beläggning ca 50 barn inskrivna hos oss. Barnen är indelade i tre grupper som vi valt att kalla Solstrålen, Regndroppen och Snöflingan.

Snöflingan

        Anna Lundin                 Areen Abdulla            Irene Jansson Nord      Annika Johansson           Emma Alfsson
        förskollärare                  barnskötare                    barnskötare                  barnledare           tjänstledig barnskötare

Regndroppen

Olivia Höglund Conlon      Jennie Höglund              Amanda Ernklev
        barnskötare                  förskollärare           tjänstledig barnskötare

Solstrålen

 Josefine Wilhelmsson       Shaymaa Sadi                  Roja Doski
        barnskötare                 barnskötare                     barnskötare

Övrig personal

      Ann Schenkel                  Amina Abdi
        lokalvårdare               ekonomibiträde

pix pix pix