image

Välkommen till oss!

Förskolan Äventyret ligger på Danska vägen 64 i Falköping. Vi startade upp vår verksamhet den 1 augusti 2016. Vi profilerar oss mot natur och hälsa då vi ser vår natur som en god lärandemiljö där läroplanens samtliga mål vävs in på ett naturligt sätt. Hälsa ser vi som ett viktigt och aktuellt ämne som går hand i hand med vistelse i naturen.

Det bästa vi kan ge ett barn är tid. Tid till att utforska, undersöka, uppleva och söka ny kunskap. Tid till att göra framsteg och övervinna svårigheter. Tid till att lära och att utvecklas. Tid till att uttrycka åsikter och ta egna initiativ. Tid till att mötas och skapa nya relationer. Att samtala, reflektera och lära av och tillsammans med andra. Tid till att leka, för genom leken utvecklas barns språk, sociala förmåga, problemlösning, skapande förmåga och mycket mycket mer!

Det här är en plats där vi utvecklas tillsammans och får kompisar för livet!

Ni är välkomna att ställa ert/era barn i kö hos oss! Tveka inte, utan ring eller maila (se under ”Kontakt”). Ansökningsblanketter för utskrift finner ni under ”Blanketter”.

Vi ser fram emot ditt samtal/mail/brev!
Anna med kollegor

pix pix pix